Polityka prywatności i cookies


I. Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności sklepu internetowego (zwanego dalej Sklepem), znajdującego się na stronie internetowej www.carpetforyou.pl (zwanej dalej Stroną internetową) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego udostępnionego w domenie www.carpetforyou.pl

2. Właścicielem Sklepu (zwanego dalej Administratorem) jest Clip Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-133), zarejestrowana przy Al. Krakowskiej 285, KRS:0000168235, NIP:946-23-88-457, REGON:432664777.

II. Ochrona danych i Polityka prywatności

1. Dane osobowe użytkowników Sklepu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.

2. Właściciel Sklepu jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

3. W celu przejrzenia oferty Sklepu oraz dokonania wyboru Towarów, nie wymagane jest podawanie przez Kupującego danych osobowych, jednakże rejestracja danych osobowych, w tym imię, nazwisko, firma, NIP, email, numer telefonu, adres zamieszkania lub dostawy, jest możliwa w każdej chwili i dobrowolna.

4. Kupujący składający zamówienie jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celu realizacji zakupu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Administratorowi jest dobrowolna.

5. Dane osobowe użytkowników Sklepu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Sklepie i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących usług Sklepu. Nadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników Sklepu w prawnie usprawiedliwionych celach Sklepu, w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Sklepu.

6. Administrator nie przekazuje i nie dokonuje obrotu danych osobowych użytkowników Sklepu innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe użytkowników Sklepu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

7. Administrator gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Sklep i korzystających z usług świadczonych w Sklepie. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Sklepem, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Sklepu. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.III. Polityka plików cookies

1. Administrator stosuje mechanizm tzw. cookies, czyli plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika Sklepu.

2. Mechanizm cookies nie ma na celu do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach Sklepu – używa się go w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu jego zalogowania, agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Sklepu, optymalizowaniu emisji reklam w Sklepie i usprawniania funkcjonowania Sklepu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Pliki cookies mogą ponadto stosować współpracujący ze Sklepem reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych.

3. Pliki cookies są wykorzystywane w Sklepie za zgodą użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu wykorzystywanym przez użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej, której użytkownik używa do przeglądania naszego Sklepu.

4. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu ze Sklepu.

IV. Prawa użytkownika

1. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

2. W celu usunięcia danych osobowych lub ich modyfikacji prosimy o kontakt pod następującym adresem e-mailowym: sklep@carpetforyou.pl


V. Kontakt

1. Użytkownik Sklepu może w dowolnym momencie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.

2. Użytkownik Sklepu może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego danych osobowych w całości lub w określonej części.

3. Adres, pod którym można kontaktować się z Administratorem: www.carpetforyou.pl, ul. Wolska 11, 20-411 Lublin, sklep@carpetforyou.pl